Inhoud nader te bepalen, is optioneel. We kunnen dit ook geheel uitzetten.

  • Alcohol en middelen gebruik onder jongeren

Waarom is preventie van alcohol en verdovende middelen belangrijk voor jongeren?

Met Cool Súdwest willen we het alcohol en middelengebruik onder jongeren verminderen.

Ouders zijn ontzettend belangrijk voor hun kinderen. Je bent een belangrijk rolmodel voor je kind en je hebt invloed op het gedrag van je kind. Jongeren vinden het belangrijk vinden wat hun ouder/verzorger vindt, zegt en doet, ook al geven ze dit niet altijd toe, zo blijkt uit onderzoek. Als je als ouder/verzorger regels stelt, consequent bent en in gesprek blijft met je kinderen, blijken ze minder alcohol te drinken. Maar hoe doe je dat?

Cool Súdwest wil ouders ondersteunen
Het beste wat je als ouder kunt doen, is ernaar te streven het gebruik van alcohol door je kind zo lang mogelijk uit te stellen. In ieder geval tot zijn of haar achttiende jaar. Jij hebt veel invloed op je kind. Zien drinken doet drinken. Uit onderzoek blijkt dat jongeren waarvan de ouders het gebruik van alcohol, drugs en roken afkeuren of verbieden, twee keer minder vaak drinken dan jongeren die denken dat het van hun ouders mag. Voor een gezonde ontwikkeling van jeugdigen is het nodig dat ouders duidelijke normen en waarden van gezond gedrag uitdragen en zelf ook naleven/voordoen. Regels en grenzen moeten voor kinderen duidelijk zijn Wanneer iedereen thuis alcohol verbiedt, kunnen we samen op lange termijn een mooi effect bereiken als het gaat om de gezondheid en het geluk van onze jongeren.

Afzetten tegen ouders en autoriteit hoort bij deze fase. Grenzen stellen aan je puber is daarom niet makkelijk. Zelf een goed voorbeeld geven werkt nog altijd het beste. Maar denk niet dat je roken of drinken niet mag verbieden omdat je het zelf doet. Uit onderzoek blijkt dat regels stellen over alcoholgebruik even effectief is bij drinkende als bij niet-drinkende ouders. Blijf dus hoe dan ook grenzen stellen en maak duidelijk waarom je het doet, bijvoorbeeld: ‘Ik zeg nee, omdat ik van je houd’.

Wat kun je zelf doen aan preventie?

  • Begin vroeg met praten over wat wel en wat niet mag, nog voordat je kind wil gaan experimenteren.
  • Stel duidelijke regels en houd je eraan vast.
  • Blijf in gesprek, praat niet tegen je kind maar met je kind.
  • Maak geen ruzie, houd het bespreekbaar.
  • Zoek andere ouders op en maak gezamenlijke afspraken.
  • Organiseer steun voor jezelf door met een andere volwassene te praten over je twijfels en vragen.
  • Wees je bewust van je voorbeeldrol.

Wat doet Cool Súdwest voor jou?

Samen met de scholen willen we een gezonde leefstijl onderdeel laten zijn van het DNA van het onderwijs. Hierdoor zal de jeugd meer aandacht krijgen voor gezondheidsvaardigheden.
daarom werken we met de Gezonde School aanpak. Met de Gezonde School wordt de omgeving van jongeren versterkt en ouders betrokken door middel van voorlichting en informatie.