Inhoud nader te bepalen, is optioneel. We kunnen dit ook geheel uitzetten.

  • Praten helpt, ga in gesprek

Waarom is het belangrijk om echt overal over te praten met je kind?

Het is belangrijk om een warme relatie te behouden wanneer je kind gaat puberen. Verbondenheid binnen het gezin werkt beschermend. De behoefte van je kind verandert van ‘ik heb je nodig’ in ‘ik heb het nodig dat je me begrijpt’. Investeer in de relatie met je kind. Weet wat er speelt, wat hem of haar bezighoudt. Vragen stellen en een gesprek voeren werkt het beste tijdens een gezamenlijke activiteit waar je puber belangstelling voor heeft.

Wat kun je zelf doen om het gesprek over lastige onderwerpen op gang te brengen?

  • Benut de momenten waarop je kind met je wil praten en je nodig heeft.
  • Praat met je kind tussendoor, tijdens een wandeling of tijdens het samen koken of klussen.
  • Vraag naar de mening van je kind en houd daar rekening mee.
  • Doe regelmatig samen iets wat je kind leuk vindt, bijvoorbeeld een serie kijken.
  • Maak een ritueel, bijvoorbeeld elke zaterdagochtend samen eten.
  • Praat met andere ouders over de uitdagingen van het opvoeden.

Wat doet Cool Súdwest voor jou?

Besloten Facebookgroep Cool Súdwest 
www.facebook.com/groups/coolswf is bedoeld voor het delen van informatie en kan gebruikt worden voor uitwisseling onder ouders. 

VNN
Vanuit de afdeling voorlichting en preventie kan je als ouder een vrijblijvend adviesgesprek aanvragen. Daarnaast bieden wij de cursus Help! Mijn kind gebruikt aan. Drie bijeenkomsten van 1,5 uur waarin we uitleg geven over hoe verslaving werkt, welke middelen er zijn en wat de werking van die middelen is en hoe jij als ouder met je kind kunt omgaan als het gedrag door middelen veranderd. Bij middelen gaat het niet alleen om drugs maar ook om alcohol en gamen. Mocht intensievere begeleiding nodig zijn dan hebben we vanuit VNN ook een jeugd team waar (outreachend) jongerenwerkers, een psycholoog en een systeemtherapeut werkzaam zijn. Kijk voor meer informatie op www.vnn.nl of stuur een mail naar t.stuiver@vnn.nl


De jeugdverpleegkundigen 12+ van GGD Fryslân
Op school doen we de periodieke gezondheidsonderzoeken, ziekte verzuim, indicaties en kunnen jongeren langs komen met vragen over bijvoorbeeld gevoelens, gezondheid, relaties, pesten en seksualiteit. De jeugdverpleegkundige kan advies geven en samen met de jongere zoeken naar een oplossing. Daarnaast kunnen school, ouders en ketenpartners ons vragen mee te kijken en mee te denken. Waar nodig kunnen wij overleggen met de jeugdarts en pedagoog van GGD Fryslân of met andere ketenpartners om te kijken welke vervolgstappen er eventueel nodig zijn. De jeugdverpleegkundige heeft een geheimhoudingsplicht.

Aeres VMBO Sneek
Tjitske Jorritsma
Telefoon:088-2299848
E-mail: t.jorritsma@ggdfryslan.nl

Bogerman (Hemdijk 2, Sneek)
Gerry van der Velde
Telefoon: 088-229 9259
E-mail: g.vandervelde@ggdfryslan.nl

Bogerman (Hemdijk 47, Sneek)
Lieke Drukker
Telefoon: 088-2299577
E-mail: l.drukker@ggdfryslan.nl

Bogerman Koudum
Jetske Dijkstra
Telefoon: 088 2299 811
E-mail: j.dijkstra3@ggdfryslan.nl

Marne college Bolsward
Jetske Dijkstra
Telefoon: 088 2299 811
E-mail: j.dijkstra3@ggdfryslan.nl

RSG Sneek
Tjitske Jorritsma
Telefoon:088-2299848
E-mail: t.jorritsma@ggdfryslan.nl