Inhoud nader te bepalen, is optioneel. We kunnen dit ook geheel uitzetten.

  • Hoe gaat het met de jongeren in Súdwest-Fryslân?

 

Súdwest-Fryslân is een van de 6 Nederlandse koplopergemeenten die onderzoekt welke elementen uit het IJslandse preventie programma Planet Youth passen in de Nederlandse preventieaanpak. Dit gebeurt onder de naam Cool Súdwest. Met Cool Súdwest zetten we in op het versterken van beschermende factoren en verminderen van risicofactoren in de omgeving van de jongeren. Door beschermende factoren zoals ouderbetrokkenheid en zinvolle vrijetijdsbesteding te versterken, beïnvloed je het gedrag van jongeren op een positieve manier. Hierdoor verwachten we dat ze minder verleid worden tot alcohol- en middelengebruik. En zo op een gelukkige en gezonde manier de volwassenheid bereiken.

Een belangrijk kenmerk van het IJslands model is de datagedreven aanpak; meten is weten. Daarom bevragen we iedere twee jaar alle vierde klassers die in onze gemeente naar het Voorgezet Onderwijs gaan. De resultaten gebruiken we als een ijkpunt om ons beleid te verfijnen.

Onderzoek 2018

In november/december 2018 hebben ruim 1000 jongeren van klas 4 die naar het voortgezet onderwijs in de gemeente gaan een vragenlijst ingevuld. Per school varieerde de respons van 76% tot en met 91%.

Ga naar de resultaten ->

Onderzoek 2020
In november en december 2020 hebben 585 jongeren uit Súdwest-Fryslân van klas 4 die naar het voortgezet onderwijs in de gemeente gaan een vragenlijst ingevuld. Gemiddeld was de respons 70%. Dit varieerde per school van 55% tot en met 100%.

Ga naar de resultaten ->