Inhoud nader te bepalen, is optioneel. We kunnen dit ook geheel uitzetten.

  • Wat is CoolSúdwest?

Over CoolSúdwest

Cool Sudwest is een preventieprogramma, dat alcohol- en middelengebruik onder jongeren terug wil dringen. In het programma werken we samen met iedereen die een rol speelt in het leven van jongeren: ouders, scholen, (zorg)instellingen, de buurt, de sportvereniging, muziekschool of andere plekken waar jongeren hun vrijetijd doorbrengen.
We zorgen dat ouders sterker in hun schoenen staan door in gesprek te gaan over opvoedingsvragen en door informatie te geven over risico’s. We bieden jongeren een alternatief door middel van een zinvolle vrijetijdsbesteding.

IJslandse preventiemodel

In ons programma maken we gebruik van het IJslands preventiemodel. IJslandse jongeren waren 20 jaar geleden nog de grootverbruikers van Europa wat betreft drank, sigaretten en drugs. Nu gebruiken zij het minst van alle jongeren in Europa. Samen met vijf andere Nederlandse gemeenten, het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut onderzoeken we wat wij hiervan kunnen leren. In IJsland maken ze gebruik van een jaarlijkse monitor. Op basis van onderzoeksrapporten gaan ze het gesprek aan om te bepalen wat prioriteit moet hebben. Samen bedenken ze op welke beschermende en risico vergrotende factoren ze willen inzetten, wat daarvoor nodig is en wie daarbij een rol kan spelen. Een goede ouder/kind-relatie en een gestructureerde vrijetijdsbesteding zijn voorbeelden van beschermende factoren, waar we als Cool Súdwest mee aan de slag gaan. Met de informatie uit onderzoek van GGD Fryslân bij jongeren naar beschermende en risicofactoren hebben we handvatten om ‘aan de juiste knoppen te draaien’. De uitkomsten van het onderzoek in 2018 en 2020 vind je hier

Meer weten over het IJslands model

Er is veel interesse voor de IJslandse aanpak en de ervaringen die hiermee in Nederland. Om de kennis die gedurende het leertraject wordt opgedaan te delen, heeft het Trimbos-instituut een informatiepunt opgezet. Ook worden de komende jaren enkele kennisbijeenkomsten georganiseerd. Wil je hiervoor een uitnodiging ontvangen? Mail dan je naam, functie, organisatie en contactgegevens naar IJsland@trimbos.nl

Ambitie Cool Sudwest

Met Cool Súdwest werken we aan een beweging naar gezond en vitaal Súdwest-Fryslân in 2040. Zo zullen in 2040 kinderen de geur van tabaksrook niet meer kennen. Zij zijn de kinderen van de rookvrije generatie, die in een omgeving vrij van tabak leven. En jongeren onder de 18 jaar zullen het normaal vinden dat ze geen alcohol drinken. Ouders vinden het al net zo logisch dat hun kinderen niet drinken. En fijn: het scheelt veel zorgen als je weet dat je kind niet stomdronken wordt of aan het binge drinken slaat. Zelf weten volwassenen veel beter dan nu dat je van een drankje op z’n tijd kunt genieten, maar dat alcohol ook grote risico’s met zich mee kan brengen. En dat er vele lekkere alternatieven zijn. 0.0% alcohol op de borrel, na het sporten en op feesten? Niemand die er nog van opkijkt.

Partner worden?

Eén van de kernelementen van de IJslandse aanpak is de nauwe samenwerking tussen de partijen die betrokken zijn bij jongeren. Deze samenwerking is door de volgende partijen vastgelegd in een alliantie: Voortgezet Onderwijs, huisartsen, Antonius Ziekenhuis, Cultuur Kwartier Sneek, politie, verslavingszorg, GGD, Sport Fryslân, Sociaal Collectief en gemeente Súdwest-Fryslân. Hierbij hebben alle partijen belang of voordeel bij de ambitie (gezonde en gelukkige jongeren) en draagt ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid bij aan het behalen van de doelstelling. Organisaties die partner willen worden van Cool Sudwest kunnen zich aanmelden via info@sudwestfryslan.nl.